Jutrzenka

 • zajęcia stałe
 • imprezy
 • kontakt

Gama

 • zajęcia stałe
 • imprezy
 • kontakt

Remiza

 • zajęcia stałe
 • imprezy
 • kontakt

Triada

 • zajęcia stałe
 • imprezy
 • kontakt

Biblioteki

 • aktualności
 • kontakt

Zespoły i teatry

 • teatr "Epidemia"
 • teatr "Fantom"
 • teatr "Pole wyobraźni"
 • "Teatr dla dorosłych"
 • zespół "Ściernianeczki"
 • zespół "Nowobierunianki"
 • zespół "Bierunianki"
 • zespół "Ziemia bieruńska"
 • zespół "Meta Menardi"
 • zespół "Mixer Band"
 • chór "Polonia"
 • chór "Harmonia"

Aktualności - strona główna

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY UTW- BIERUŃ STARY- zajęcia z angielskiego znów wznawiamy po świętach, w pierwszy wtorek po świętach ( brak zajęć spowodowany jest chorobą lektorki).


HAPPENING NA RYNKU

Zapraszamy w niedzielę, po kościle, na chwilkę, na rynek, na spacer, z aparatem... 


Wystawa plastyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy w najbliższy poniedziałek do "Jutrzenki" na  kolejną wystwaę plastyczną- tym razem temat związany z bieruńskim sanktuarium. 30 marca, godz. 17.00 zapraszamy. 


KOŚCIOŁY I KAPLICZKI W NASZYM POWIECIE

Zapraszamy do końca tego tygodnia do naszego Urzędu Miejskiego, gdzie na piętrze można zobaczyć wystawę "Kościoły i kapliczki w naszym powiecie". 


KABARET MŁODYCH PANÓW


WYKŁAD W RAMACH UTW

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza słuchaczy UTW i nie tylko w poniedziałek 30 marca na godz. 16.00 do Świetlicy "Remiza" na wykład pt. "Kiedy nasze życie ma sens? Refleksje z punktu widzenia filozofii i coachingu 50+". Wykład prowadzi dr Barbara Czardybon.


Misterium Męki Pańskiej

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Bieruński Ośrodek Kultury i Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Misterium Męki Pańskiej i Drodze Krzyżowej ulicami miasta Bierunia. Misterium rozpocznie się 27 marca 2015r. o godzinie 17.30 w Kościele św. Bartłomieja w Bieruniu.


PRZYJMUJEMY OFERTY na wykonanie usług gastronomicznych, sprzedaży piwa podczas organizowanych przez nas imprez plenerowych w 2015 roku: 

IMPREZY MASOWE:

27 czerwca NOC ŚWIĘTOJAŃSKA  NAD WISŁĄ 
6 września DNI BIERUNIA NA RYNKU

(Dni Bierunia 5-6 września- ale 6.09. jest impreza masowa) 

POZOSTAŁE IMPREZY: na około 300-800 osób

23 maja KONCERT  HIP- HOPU  przy RCKG "Remiza"
24 maja FESTYN "JAJOSTY"
31 maja DZIEŃ DZIECKA- RYNEK
18 sierpnia FESTYN  parking przy SP- 3
25 lipca FESTYN BARANIEC
8 sierpnia FESTYN -ŚCIERNIE
5 września DNI BIERUNIA- RYNEK
12-13 września PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH I DOŻYNKI -RCKG "Remiza" 

Na wybór oferty mają wpływ:

 • posiadanie zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu- piwa
 • estetyka stoisk
 • aktualne książeczki sanitarno- epidemiologiczne  pracowników, kulturalna obsługa,
 • zabezpieczenie miejsc siedzących
 • urozmaicona oferta sprzedaży 
 • wysokość sponsoringu- podczas  imprezy masowej
 • zabezpieczenie w dużą ilość kas fiskalnych i rollbarów.

Oferty należy składać do naszej siedziby albo meilowo ( adresy na stronie internetowej) z dopiskiem OFERTA GASTRONOMICZNA do  20 kwietnia 2015. BOK zastrzega prawo wyboru oferty. 

 

 


 Powiatowy konkurs wiedzy o Ostrogu pn. „Nasi wschodni przyjaciele”
zorganizowany z okazji obchodów Roku Ukraińskiego w Bieruniu


I ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna; Bieruński Ośrodek Kultury

II ADRESAT KONKURSU
- uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VI)
- uczniowie gimnazjum

III CELE KONKURSU
 - rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o współpracy miast partnerskich Ostróg- Bieruń                                                                                                   - rozwijanie umiejętności wyszukiwania wiadomości  przy pomocy różnych źródeł informacji

IV FORMA KONKURSU
- udziel pisemnej odpowiedzi na pytania oraz podaj źródło, z którego zaczerpnięta była informacja.                   
- prace powinny zawierać informacje: imię, nazwisko, nr klasy, nazwę szkoły, nr kontaktowy

IV PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
- prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora
- komisja oceni wiedzę merytoryczną uczestników

V ŹRÓDŁA INFORMACJI
- księgozbiór dot. Ukrainy (Biblioteki)
- prasa lokalna „Rodnia”
- strona internetowa  www.bierun.pl

  VI TERMINARZ KONKURSU
Ogłoszenie konkursu: 16.02.2015 r.
- pytania konkursowe zamieszczone są na stronie: www.bok.bierun.pl
                 
Zakończenie konkursu: 14.08.2015 r.
Prace należy przesłać lub złożyć osobiście w:
- MBP nr 1 ul. Chemików 45
- MBP nr 2 ul. Jagiełły 1
- BOK ul Spiżowa 4  
 
Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie   www.bok.bierun.pl              
Wręczenie nagród : podczas obchodów „Dni Bierunia”  5.09.2015 r.

VII NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w obu kategoriach wiekowych.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Załącznik do regulaminu konkursu ph. „Nasi wschodni przyjaciele”

Pytania konkursowe:
1.Scharakteryzuj miasto Ostróg, podaj: liczbę mieszkańców, powierzchnię miasta, w jakim obwodzie leży?
2.Kiedy i kto założył Ostróg?
3.Opisz lub narysuj herb Ostroga.
4.Wymień najciekawsze zabytki Ostroga( co najmniej 3).
5.Kiedy i przez kogo został podpisany akt partnerski?
6.Podaj główne założenia aktu.
7.Na czym obecnie polega współpraca miast. Podaj co najmniej trzy przykłady.
8.Opisz ukraińską flagę. Do czego nawiązują kolory (niebieski i żółty) umieszczone na fladze.
9.Starówka tego ukraińskiego miasta została w 1998 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Podaj nazwę miasta oraz wymień nazwy dwóch kamienic uznawanych za najpiękniejsze.
10.Podaj nazwę najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa, w obrębie której znajduje się Cmentarz Orląt Lwowskich. Wymień nazwiska co najmniej 3 pisarzy i poetów, którzy spoczywają na tym cmentarzu.
11.Gotycka twierdza, usytuowana na wysokim skalistym brzegu Dniestru. Zaliczana do „Siedmiu cudów Ukrainy”. Podaj nazwę i krótko opisz.
12.Jest największą gipsową jaskinią świata, największym systemem jaskiniowym Eurazji. Podaj jej nazwę i krótko opisz.
13.Miasto twórcy „Mistrza i Małgorzaty”, słynące z wielu zabytków architektonicznych. Podaj nazwę miasta, nazwisko autora dzieła oraz wymień i opisz co najmniej 5 zabytków.
14.Najwyższy szczyt Ukrainy, leży w otoczeniu lasów bukowych. Podaj nazwę, wysokość oraz pasmo górskie, w którym leży.


WYSTAWA JAJEK WIELKANOCNYCH

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania własnoręcznie wykonanych prac - jajek wielkanocnych. Zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami i możliwościami dekorowania. Planowany termin wystawy - 30 kwietnia, Dom Kultury "Triada"
 


  POWIATOWY KONKURS PIOSENKI UKRAIŃSKIEJ         

I ORGANIZATOR

Bieruński Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Gama”

43-150 Bieruń, ul. Spiżowa 4

 

II ADRESAT KONKURSU

- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

- uczniowie gimnazjum

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III CELE KONKURSU

 - popularyzacja piosenki ukraińskiej

- umacnianie przyjaźni między narodem ukraińskim i polskim

- nawiązanie kontaktów między miłośnikami piosenki ukraińskiej

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów

IV FORMA KONKURSU

- wykonanie jednej piosenki ukraińskiej

- czas trwania nie dłużej niż 5 minut

- każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia podkładu muzycznego (półplayback) do siedziby        organizatora do dnia: 11 maja br.

- dopuszczalny jest akompaniament własny

IV PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

- prace oceniać będzie jury w skład którego wejdą muzycy i nauczyciele języków obcych, którzy nie przygotowują uczestników festiwalu.

 - jury, podczas oceny, będzie brać pod uwagę: dobór repertuaru(odpowiedni do wieku wykonawcy), stronę muzyczną(opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu),

Poprawność językową, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny.  

V TERMINARZ KONKURSU

- zgłoszenie do konkursu należy dokonać do dnia 11 maja 2015 r.                                                                                                                      – koncert laureatów odbędzie się 31 maja 2015 r. na Bieruńskim Rynku podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka”                                                                                                                 

- uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej i przesłać na adres:dkgama@interia.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora

V NAGRODY

- jury przyzna nagrody: Grand Prix oraz nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Dojazd uczestników we własnym zakresie.

 


Archiwum

 • rok 2014
 • rok 2013
 • rok 2012

Newsletter

Wpisz swój email poniżej

Zapisz

Facebook


Odwiedź nas na facebooku
klikając link poniżej
Zapraszamy do polubienia!

""/>